Start

                         Välkommen till Sköndalsskolan!

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron på två sätt:

Vi er även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 319

Terminer och lov

Viktiga datum läsåret 2014/2015

20 augusti        Läsårsstart
9 september    Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet stänger kl 15.45*
24 oktober       Alla elever slutar kl 13.00 – fritidshem/Öppen fritidsverksamhet har ordinarie          verksamhet
vecka 44          Höstlov
12 november   Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet stänger kl 15.45*
4 december     Öppet Hus kl. 16.00 – 19.00 (inbjudan och information kommer senare)
19 december   Höstterminens sista dag
7 januari          Lov/studiedag för all personal – ingen ordinarie fritidshemsverksamhet*
8 januari          Vårterminens första dag
vecka 9           Sportlov
vecka 15         Påsklov
15 maj             Lov
10 juni             Skolavslutning

Ytterligare personalkonferenser samt en studiedag/lovdag ska läggas ut under vårterminen.
 

 

Information

Vi hälsar alla elever och föräldrar välkomna till läsåret 2014-2015.

Skolan börjar den 20 augusti kl. 09.00 då vi träffas vid utomhusscenen.
Eleverna slutar kl. 13.00. Fritidshem och fritidsklubbar har ordinarie verksamhetstider.

VÄLKOMNA!
 

Stockholms skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se