Start

                         Välkommen till Sköndalsskolan!

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron på följande sätt:

  • Via app "Anmäl frånvaro" som finns att ladda ner för iPhone/Android/Windows. (Du måste ha registrerat ditt mobilnummer i Skolwebben för att appen ska fungera.)
    • Via SMS Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740 (Du måste ha registrerat ditt mobilnummer i Skolwebben för att SMS-tjänsten ska fungera.)
    • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
     
  • Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 319

Terminer och lov

Viktiga datum läsåret 2014/2015

7 januari      Planeringsdag för all personal.

8 januari      Skolan startar, eleverna går enligt ordinarie schema

13 februari   Planeringsdag för förskoleklassernas personal.

Vecka 9       Sportlov

27 mars       Planeringsdag för förskoleklasserna.

Vecka 15     Påsklov

13 maj         Lov/studiedag, fritidshem och klubbar har öppet

14 maj         (Helg)

15 maj         Lov, fritidshem och klubbar har öppet

27 maj         Planeringsdag för all personal från kl. 13.00.

10 juni         Skolavslutning

Ytterligare en personalkonferens läggs in under våren och kommer att användas till en gemensam aktivitet med elever och föräldrar.

 

 

 

Information

Vi önskar alla välkomna tillbaks till skolan efter lovet.

Vecka 3-4 pågår utvecklingssamtal.

Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass:

Tisdagen den 27 januari kl. 18.00 i matsalen

(Sandåkraskolan har infomöte onsdagen den 28 januari kl. 18.00)

Stockholms skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se