Start

Välkommen till Sköndalsskolan!

Läsårsdata

Planeringsdag för förskoleklasserna: 27 mars (fritidshemmen har öppet)
Påsklov: vecka 15
Öppet hus - Fritidshemmens dag: 12 maj
Lov/studiedag: 13 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Helg: 14 maj
Lov: 15 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Planeringsdag för all personal från kl. 13.00: 27 maj (ingen ord. fritidshemsverksamhet)
Skolavslutning: 10 juni

Nyheter

  • Fritidsklubb förändrad avgift

    Avgiften 2015 för barn folkbokförda i Stockholm och som deltar i den öppna fritidsklubbsverksamheten är fastställd av kommunfullmäktige till 800 kr per termin inklusive måltider.

Information

Antagningsarbetet till förskoleklasser 2015-2016 är i slutskedet. Antagningsbesked är utskickade till berörda vårdnadshavare och måste vara skolan tillhanda senast 1 april.  

Erbjudande om fritidshemsplats sker genom stadens webbtjänst Min barnomsorg senare under våren. Vårdnadshavare får via sms/e-post meddelande om att erbjudandet finns i Min Barnomsorg.  Vid frågor om webbtjänsten är Kontaktcenter i Stockholms stad 508 00 508 behjälpliga. 

 

 

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.
 

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 319

Stockholms skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se