Start

Välkommen till Sköndalsskolan!

Läsårsdata

Planeringsdag för all personal från kl. 13.00: 27 maj (ingen ord. fritidshemsverksamhet)
Skolavslutning: 10 juni

Nyheter

  • Fritidsklubb för elever i blivande årskurs 4

    Fritidsklubben informerar under våren elever i årskurs 3 om sin verksamhet, och distriburar i samband med detta anmälningsblankett. Placering görs from skolstartsdagen, 2015-08-19.

  • Uppsägning av plats på fritidshem

    Fritidshemsplacering för elever i årskurs 3 avslutas per automatik dagen innan de börjar årskurs 4, dvs 2015-08-18. Om ni önskar säga upp platsen tidigare än så finns blankett för detta på skolans expedition.

Information

Stockholms skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestaurangen på tel 08-508 47 319.