Start

Välkommen till Sköndalsskolan!

Läsårsdata

Öppet hus - Fritidshemmens dag: 12 maj
Lov/studiedag: 13 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Helg: 14 maj
Lov: 15 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Planeringsdag för all personal från kl. 13.00: 27 maj (ingen ord. fritidshemsverksamhet)
Skolavslutning: 10 juni

Nyheter

  • Fritidsklubb för elever i blivande årskurs 4

    Fritidsklubben informerar under våren elever i årskurs 3 om sin verksamhet, och distriburar i samband med detta anmälningsblankett. Placering görs from skolstartsdagen, 2015-08-19.

  • Uppsägning av plats på fritidshem

    Fritidshemsplacering för elever i årskurs 3 avslutas per automatik dagen innan de börjar årskurs 4, dvs 2015-08-18. Om ni önskar säga upp platsen tidigare än så finns blankett för detta på skolans expedition.

Information

Unga och internet

Föreläsning för föräldrar i Sköndals skolor onsdag 6 maj kl 18.30-20.30.

Föreläsare: Johnny Lindqvist

Plats: Sandåkraskolans restaurang

Anmälan sker till barnets mentor.

Välkomna önskar skolråden i Sköndals skolor

Vi firar fritidshemmens dag

Välkomna till Sköndalsskolans firande av fritidshemmens dag tisdag 12 maj kl 13-16.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.
 

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 319

Stockholms skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se