Start

Välkommen till Sköndalsskolan!

Läsårsdata

Sportlov: vecka 9
Planeringsdag för förskoleklasserna: 27 mars (fritidshemmen har öppet)
Påsklov: vecka 15
Öppet hus - Fritidshemmens dag: 12 maj
Lov/studiedag: 13 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Helg: 14 maj
Lov: 15 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Planeringsdag för all personal från kl. 13.00: 27 maj (ingen ord. fritidshemsverksamhet)
Skolavslutning: 10 juni

Information

Skolan bjuder elever i årskurs 4-6 på skidresa till Romme Alpin den 12 mars.

 

Sportlov!

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.
 

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 319

Stockholms skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se