Skolfakta

Antal: 19

 • Bibliotek

  Skolbiblioteket är väl utbyggt med över 5000 titlar som blir fler för varje termin. Här finns litteratur för alla åldrar och smaker.

 • Skolfakta

  Sköndalsskolan är en F-6 skola, det vill säga grundskola för elever från förskoleklass (F) till och med årskurs 6 med ca 470 elever innevarande läsår.

  Kategorier:
 • Idrott och hälsa

  Stockholms stad har beslutat att göra stadsdelen Farsta till ett föredöme när det gäller idrottssatsningar för barn och ungdomar.

  Kategorier:
 • Fritidshem & fritidsklubb

  Fritidshem och fritidsklubb kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Genom arbete med utforskande, laborativ och praktisk undervisning ska fritidshem och fritidsklubb medverka till att skolans kunskapsmål uppnås.

  Kategorier:
 • Traditioner

  Vi värnar om våra traditioner som håller samman trivsel, lärande och goda relationer.

  Kategorier:
 • Föräldrasamverkan

  I Sköndals skolor arbetar vi för att vårdnadshavare alltid ska känna sig välkomna till skolan. Tillsammans med elever och vårdnadshavare vill vi utveckla skolornas verksamheter. 

 • Styrdokument

  Till grund för skolornas verksamheter ligger skollagen, läroplan för grundskolan Lgr 2011 och Skolverkets olika allmänna råd och stödmaterial.

  Kategorier:
 • Vision

  När eleverna slutar i Sköndals skolor efter årskurs 6 ska de lämna oss med gott självförtroende samt ett intresse för fortsatt lärande. De har:

  Kategorier:
 • Kvalitetsarbete

  Systematiskt kvalitetsarbete i Sköndals skolor

  Systematiskt kvalitetsarbete är en ständigt pågående process. Arbetet innebär att synliggöra, reflektera över och utveckla kvaliteten i verksamheterna.

 • Elevinflytande

  I Sköndalsskolan arbetar vi för att eleverna successivt ska få ett allt större ansvar och inflytande över sina studier, sin arbetsmiljö och skolans inre arbete. Eleverna ska få möjlighet att arbeta i demokratiska former.

  Kategorier:
 • Välkommen till Sköndalsskolan!

  Sköndalsskolan ligger i korsningen Perstorspvägen - Bagarfruvägen.

  Närmaste busshållplats: Bagarfruvägen, buss 181, 182, 188
   

 • För elever/vårdnadshavare

  Informationen mellan hem och skola sker huvudsakligen genom elevens mentor. Veckobrev skickas regelbundet från mentor och fritidshem.

 • Start

  Välkommen till Sköndalsskolan!