Fritidshem & fritidsklubb

Fritidshem och fritidsklubb kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Genom arbete med utforskande, laborativ och praktisk undervisning ska fritidshem och fritidsklubb medverka till att skolans kunskapsmål uppnås.

Undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter - men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter.

Fritidshem

Elever i förskoleklass till årskurs 3 erbjuds lokalintegrerad fritidsverksamhet i sina hemvist. Fritidshemmen är öppna kl 6.30-18.00 och har sin verksamhet före och efter skoltid.

Fritidshemmet Drömmen i hus B plan 100 fungerar som öppnings- och stängningsfritids för de elever som kommer före kl 7.30 eller stannar till efter kl 17.00.

 

Fritidsklubb

Elever i årskurs fyra till sex erbjuds öppen frivillig verksamhet, fritidsklubb. Fritidsklubben har under skoldagar öppet efter skolans slut fram till kl 17.00. Under loven pågår fritidsklubbens verksamhet kl 9.00-17.00. Fritidsklubbens lokaler finns i paviljongens nedre plan.

För mer information om fritidsklubbens verksamhet kontakta fritidspedagog Jahn Nesse 076-1247464   

Telefonnummer till Klubben: 08-50847328 

Dela: