Idrott och hälsa

Stockholms stad har beslutat att göra stadsdelen Farsta till ett föredöme när det gäller idrottssatsningar för barn och ungdomar. Idrottsnämnden, Utbildningsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd har gemensamt dragit upp riktlinjerna för hur satsningarna på idrott i alla åldrar ska bli en del i att göra Farsta till en hälsosam och välmående stadsdel.

I Sköndals skolor har vi i flera år arbetat efter en hälsoprofil. Inom ramen för ämnet idrott & hälsa utbildar vi alla elever i livräddning. Elever i förskoleklass och årskurs 2 har simundervisning.

Hajk

Sköndalsskolan genomför en hajk för våra avslutningsklasser. Hajken genomförs på våren och syftar till att ge eleverna en fördjupning inom friluftsliv samt lära känna grunderna för allemansrätten samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, vilket är mål hämtade ur Lgr11, "Läroplan för grundskolan, förskola och fritidshem".

 

 

 

 

 

Sköndalsskolan Idrottsprofil är nu i full gång och kör aktiviteter på Tisdagar och Torsdagar.

Idrottsprofilen väljs av eleverna på elevensval och består av 2 pass som är på 40 min samt ett extra idrottspass på torsdagar på 1 timme. Detta pass försöker vi bjuda in andra föreningar som visar upp sin verksamhet och förhoppningen är att detta leder till att fler elever hittar ut i föreningslivet.

 

 

Dela: