Skolfakta

Antal: 20

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Bibliotek

  Skolbiblioteket är väl utbyggt med över 5000 titlar som blir fler för varje termin. Här finns litteratur för alla åldrar och smaker.

 • Skolfakta

  Sköndalsskolan är en F-6 skola, det vill säga grundskola för elever från förskoleklass (F) till och med årskurs 6 med ca 470 elever innevarande läsår.

  Kategorier:
 • Idrott och hälsa

  Stockholms stad har beslutat att göra stadsdelen Farsta till ett föredöme när det gäller idrottssatsningar för barn och ungdomar.

  Kategorier:
 • Fritidshem & fritidsklubb

  Fritidshem och fritidsklubb kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Genom arbete med utforskande, laborativ och praktisk undervisning ska fritidshem och fritidsklubb medverka till att skolans kunskapsmål uppnås.

  Kategorier:
 • Traditioner

  Vi värnar om våra traditioner som håller samman trivsel, lärande och goda relationer.

  Kategorier:
 • Föräldrasamverkan

  I Sköndals skolor arbetar vi för att vårdnadshavare alltid ska känna sig välkomna till skolan. Tillsammans med elever och vårdnadshavare vill vi utveckla skolornas verksamheter. 

 • Styrdokument

  Till grund för skolornas verksamheter ligger skollagen, läroplan för grundskolan Lgr 2011 och Skolverkets olika allmänna råd och stödmaterial.

  Kategorier:
 • Vision

  När eleverna slutar i Sköndals skolor efter årskurs 6 ska de lämna oss med gott självförtroende samt ett intresse för fortsatt lärande. De har:

  Kategorier:
 • Kvalitetsarbete

  Systematiskt kvalitetsarbete i Sköndals skolor

  Systematiskt kvalitetsarbete är en ständigt pågående process. Arbetet innebär att synliggöra, reflektera över och utveckla kvaliteten i verksamheterna.

 • Elevinflytande

  I Sköndalsskolan arbetar vi för att eleverna successivt ska få ett allt större ansvar och inflytande över sina studier, sin arbetsmiljö och skolans inre arbete. Eleverna ska få möjlighet att arbeta i demokratiska former.

  Kategorier:
 • Välkommen till Sköndalsskolan!

  Sköndalsskolan ligger i korsningen Perstorspvägen - Bagarfruvägen.

  Närmaste busshållplats: Bagarfruvägen, buss 181, 182, 188
   

 • För elever/vårdnadshavare

  Informationen mellan hem och skola sker huvudsakligen genom elevens mentor. Veckobrev skickas regelbundet från mentor och fritidshem.

 • Start

  Välkommen till Sköndalsskolan!