Drömmen

Förskoleklasserna i arbetslaget och fritidshemmet Drömmen har sitt hemvist i hus B, plan 100.

Drömmen fungerar även som öppnings- och stängningsfritids för de barn som kommer före kl 7.30 eller stannar efter kl 17.00.

Antal: 11