Kanelbullen

Arbetslaget Kanelbullen med elever i årskurs 5 och 6 har sina klassrum i paviljongen på skolgården där även fritidsklubben har sin verksamhet.

Antal: 4