Munken

Arbetslaget Munken med elever i årskurs 4 har sina klassrum i hus C, plan 100 och 200.

Fritidsklubben har sin verksamhet i paviljongen på skolgården.

Antal: 7