Skolledning

Sköndalsskolan och Sandåkraskolan bildar tillsammans skolenheten Sköndals skolor. Skolledningen består av rektor, skolintendent samt biträdande rektorer från båda skolorna.

Antal: 4